Ice Wizard

Ice WizardRarity:Legendary Type:Troop
Ice Wizard zapewne ostudzi zapędy waszych przeciwników. Czarodziej miotający lodowymi pociskami na średnim dystansie, atakujący wiele celów. Atak tej jednostki zmniejsza prędkość ruchu oraz ataku trafionego celu.

Statystyki

Hit Speedicons_stats_dmg_speed Speedicons_stats_speed Deploy TimeDeployTime RangeIcons_stats_range TargetIcons_stats_target CostElixir CountIcons_stats_troop_count
1,5 sec Medium 1 sec 5,5 Air & Ground 3 x1
Level
LevelIcon
HP
Icons_stats_hp
Area Damage
Icons_stats_dmg
Damage per second
Icons_stats_dmg_dps
1 700 63 42
2 770 69 46
3 847 76 50
4 931 83 55
5 1,022 91 60

Przykładowe Decki Wykorzystujące kartę Ice Wizard:

Zobacz Więcej>>

Dodaj komentarz